1, 2, 1, 2, 1, 2

04 Ιουνίου 2014

1, 2, 1, 2, 1, 2

ένα, κώμα, δύο

ένα, κόμα, δύο

ένα, κόμμα, δύο