Συγκεντρωμένοι σ ένα νόημα αξίας κρατάμε όλη τη δύναμη στα χέρια μας

Άρθρο προς τον Ι. Σ. Χ. για την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ  (6 Αυγούστου 2011).

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σύντομα προβλέπω ότι θα κατακλυστούμε από πληροφόρηση και ερωτηματικά για θέματα του κλάδου μας αναφορικά με τους χειρισμούς στους οποίους θα υποβληθούμε από το υπουργείο Υγείας για να εφαρμοστεί ένα αγνώστου επάρκειας νομοσχέδιο με τον τίτλο ΕΟΠΥΥ και άλλες διατάξεις.

Η εμπλοκή μας σε τέτοιου είδους διερευνήσεις είναι η ακύρωση της θέληση μας να εισαχθεί ένας βελτιωμένος δημόσιος τομέας περίθαλψης που θα ασκείται με ποιοτική επάρκεια εντός και εκτός των νοσοκομείων παρά την ποσοτική συρρικνώσει που αναμένει.

Ας αγνοήσουμε λοιπόν την καθοδηγούμενη εργασιακή διασπαστική σύγχυση που έχει σχέση με πολλαπλές ταχύτητες, ποσότητες, ποιότητες ανά ειδικότητα, εργασιακές σχέσεις η υπηρεσίες εξάσκησης του λειτουργήματος μας.

Ας μείνουμε με σταθερή σκέψη σε ένα σύστημα περίθαλψης που το δημόσιο κόστος της δαπάνης θα υπηρετεί με επάρκεια τους κόπους των ασφαλισμένων και των ιατρών και όχι της λογιστικής λογικής που απομακρύνει την ελάχιστη ελπίδα αξιοπρέπειας στην αρρώστια των κοινωνικά αδυνάτων εκθέτοντας ηθικά και τους ιατρούς που θα το υπηρετήσουν.

 

νά μαστε τάχα κοντά η μακριά από την συνείδηση μας

που είναι τα όρια

οι ρίζες

ο σκοπός μας

[Ελύαρ, Η κίνηση μας, 1946]

 

συγκεντρωμένοι σ ένα νόημα αξίας

κρατάμε όλη τη δύναμη στα χέρια μας