Ο ασφαλισμένος προ των πυλών της μεταρρύθμισης στην υγεία 

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα << τα Χανιώτικα Νέα >> στις 28 Μαρτίου 2011.

Έχει περάσει ένας μήνας από την ψήφιση του νομοσχεδίου για το βασικό κορμό του οργανισμού πρωτοβάθμιας υπηρεσίας Υγείας. Της ψήφισης του, προηγήθηκαν πανελλαδικές, πανιατρικές κινητοποιήσεις, επειδή αμφισβητήθηκαν οι προθέσεις της ηγεσίας του υπουργείου υγείας .

Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά κατοχυρώνει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέσα από την ενοποίηση, τεσσάρων μεγάλων ασφαλιστικών ταμείων (Ι.Κ.Α. ,Ο.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Π.Α.Δ.) δημιουργώντας τον ενιαίο οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας (Ο.Π.Υ.Υ). Αναφέρεται και στην αναβάθμιση της νοσοκομειακής περίθαλψης με εξορθολογισμό του κόστους και της απόδοσης των υπηρεσιών.

Κάτι τέτοιο, θεωρείται κατ αρχήν, έργο θετικής πρόθεσης.

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου οι υπεύθυνοι κυβερνητικοί παράγοντες παρατείνουν την ασάφεια των εργασιακών σχέσεων των γιατρών για ένα τόσο ιδιαίτερο και σοβαρό θέμα. Οι δε ιατροί οχυρωμένοι στις δίκαιες συνδικαλιστικές τους απαιτήσεις αναμένουν απαντήσεις για τη εφαρμογή του νόμου που απαιτεί άνω των εξήντα υπουργικών αποφάσεων. Από αυτές όμως, θα κριθεί τελικά, αν θα έχουμε την ζητούμενη ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συστήματος υγείας.

Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία και η επιστήμη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών υγείας, αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων.

Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενούς, ο εξοπλισμός των Δημοσίων νοσοκομείων με σύγχρονα και υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα, η διασφάλιση της ολοήμερης λειτουργίας τους, είναι μερικά από τα μέτρα που θα πρέπει άμεσα να ληφθούν. Οποιαδήποτε δημόσια πολιτική υγείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί χωρίς μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που θα αναδείξει τα κριτήρια επιτυχίας του συστήματος και θα αντιταχθεί σε φαινόμενα οπισθοδρόμησης.

Το ανθρώπινο δυναμικό που θα υπηρετήσει αυτό το σύστημα, ιατροί και λοιποί υγειονομικοί, πρέπει να απαιτήσουν αξιοκρατία στις προσλήψεις μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και συναλλαγές. Η ανά πενταετία πιστοποίηση των ικανοτήτων τους και της προσφοράς τους θα είναι αναγκαία.

Ως ιατρός στην πρωτοβάθμια περίθαλψη σεβόμενος τους συναδέλφους μου, τους ασφαλισμένους του κλάδου υγείας, και τα συλλογικά όργανα του κλάδου μου, θα προσπαθήσω να θέσω σύντομα μια δομή ενός συστήματος Υγείας, που δεν είναι τίποτα άλλο από προοδευτικές διεκδικήσεις των τελευταίων τριάντα ετών που παραμένουν ακόμα στα χαρτιά.

Βασικό θεμέλιο του συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας είναι η εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού. Θεσμός επιτυχημένος από δεκαετίες σε πλήθος αναπτυγμένων χώρων.

Ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού είναι θεσμός – φορέας πρόληψης ασθενειών και εξωνοσοκομειακής φροντίδας από τη γέννηση μέχρι το τέλος της ζωής του πολίτη με την έγκαιρη διάγνωση σωματικών και ψυχικών διαταραχών με την συνεχή ψυχοσωματική υποστήριξη εφαρμοσμένη με επαγγελματική οικειότητα.

Είναι φίλτρο και πυξίδα παροχής εξωνοσοκομειακών και νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Είναι το φίλτρο για τη μείωση του φαρμακευτικού κόστους λόγο της ιεράρχισης των αναγκών του πάσχοντος και αποφυγής της πολυφαρμακίας που έχει αρνητική συνέπεια και για τον πάσχοντα και για την πολιτεία.

Είναι φίλτρο για την μείωση της ταλαιπωρίας στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων,και της επιβάρυνσης με άσκοπες εργαστηριακές εξετάσεις και βραχείες εισαγωγές.

Μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα με αριθμό ασφαλισμένων ανά οικογενειακό ιατρό όχι ανώτερο των χιλίων οκτακοσίων. Σήμερα ο αριθμός ανά οικογενειακό ιατρό του Ι.Κ.Α. πλησιάζει τις πέντε χιλιάδες ασφαλισμένους (π.χ στα Χανιά).

Οι απολαβές των ιατρών θα πρέπει να γίνονται κατ επιλογήν τους, με δυο τρόπους:

Κατά πράξη και περίπτωση ή βασισμένος στο μισθολόγιο του Ε.Σ.Υ. και στο κόστος της υπερωριακής εργασίας.

Τον θεσμό θα εφαρμόσουν το νοσηλευτικό προσωπικό και οι ιατροί των ειδικοτήτων παιδιατρικής, οι ειδικοί παθολόγοι, οι ειδικοί γενικοί ιατρικής και οι έμπειροι γενικοί ιατροί, μέχρι την εκπαίδευση ικανού αριθμού ειδικών γενικών ιατρών κορυφαίας στάθμης που θα καταλάβουν μελλοντικά όλες τις θέσεις.

Ο θεσμός αυτός θα αποτελέσει την βάση της ανάπτυξης ενός συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης που θα προέλθει από την ενσωμάτωση των υπηρεσιών που παρέχουν τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, τα κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ., οι νομαρχιακές μονάδες υγείας του Ι.Κ.Α. και των υπολοίπων ταμείων καθώς και τα ιδιωτικά ιατρεία των οικογενειακών ιατρών στις γειτονιές των πόλεων δημιουργώντας αποκεντρωμένη και εύκολη πρόσβαση στους ασφαλισμένους.

Στο παραπάνω σύστημα θα πρέπει να εμπεριέχονται και εξειδικευμένες υπηρεσίες από οδοντιάτρους, ειδικούς ιατρούς χειρουργικών, παθολογικών και εργαστηριακών ειδικοτήτων. Για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό πλην του νοσηλευτικού προσωπικού, θεωρείται αναγκαία η υποστήριξη των υπηρεσιών από διαιτολόγους , ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές.

Η νοσοκομειακή περίθαλψη θα παρέχεται από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία και θα γίνεται αυστηρά μετά από παραπομπή του ασθενούς από το πρωτοβάθμιο σύστημα.. Η λειτουργική αλληλοσυμπλήρωση της πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης πρέπει να ρυθμίζεται με κανόνες διακριτούς, όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα υπερβαίνονται μόνο από επείγοντα περιστατικά.

Όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του συστήματος η Καλλικρατική Περιφέρεια θα έχει

το μεγάλο βάρος της διαχείρισης, οι δε Δήμοι θα πρέπει να εκφράζουν τη συλλογική άποψη και θέση των δημοτών με δικαίωμα διεκδίκησης διορθωτικών αλλαγών σε τοπικό επίπεδο.

Βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύστημα Υγείας είναι:

Ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για όλους τους κατοίκους με γνώμονα την κοινωνική ισότητα.

Αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του συστήματος με στόχο τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών, για την επίτευξη των ανωτέρων θα απαιτηθεί επαρκής χρηματοδότηση του δημοσίου συστήματος με συνεχή αξιολόγηση του κόστους προς τις παραγόμενες υπηρεσίες.

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να θεωρηθεί συμπληρωματικός του δημοσίου, ιδιαίτερα στους τομείς που έχει αξιοποιήσει υψηλή ιατρική τεχνολογία και εξειδικευμένη ταχεία θεραπευτική παρέμβαση.

Πρέπει και οφείλουν οι αιρετοί αντιπρόσωποι στα συνδικάτα,στο δήμο ,στην περιφέρεια, στο κοινοβούλιο να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και ικανότητες τους ανοίγοντας τη συζήτηση, καθώς ο υπουργός υγείας έχει δηλώσει μετά πλήρους ευθύνης ότι το ψηφισμένο σύστημα θα ξεδιπλωθεί για να γίνει πράξη Πανελλαδικά τον Ιούνιο του 2011.

Εάν αυτό κατανοηθεί, οι εργαζόμενοι δια των εκπροσώπων τους πρέπει να απαιτήσουν να πληροφορηθούν από τις αρχές πως θα εφαρμοστεί στη πράξη το νομοσχέδιο, το κόστος του οποίου επιβαρύνονται από κρατήσεις στα ημερομίσθια τους. Και πρώτιστα αυτοί να διαβουλευτούν με την κυβέρνηση. Πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ευαισθητοποιημένοι ιατροί αλλά και ο σύλλογοι τους, έχουν υποχρέωση για ενημέρωση και ανάδειξη των προβλημάτων που διαφαίνονται με γνώμονα το κοινό συμφέρον.

 

Αγαπητέ ασφαλισμένε,

εσύ επιβαρύνεσαι με κρατήσεις περίθαλψης και θα επιβαρυνθείς την οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια της μεταρρύθμισης στην υγεία.

Ζήτησε τώρα αξιοπρεπή ανταπόδοση του κόπου σου.