Θεραπεία σοκ 

Στίχοι προς το προεδρείο και τα μέλη του Ι.Σ.Χ. (8 Φεβρουαρίου 2011).

Ο Δήμιος ήταν ιδιαίτερα αποφασιστικός

Η Πράξη και ο Νόμος ήταν στα χέρια του

Κεραυνός

 

Προσευχήθηκε

Στο μεγάλο Βωμό του Ταμείου

Που είχε αφιερώσει με ευλάβεια

Την Ψυχή του

 

Την επόμενη μέρα καταδικάστηκαν

Δια βοής Κοινοβουλίου

Οι Απόγονοι του Ιπποκράτη

Για να θεραπευτεί η Υγεία

 

Ο Δήμιος πέταξε με οργή τον κεραυνό

Στους Ιατρούς

Ο Λαός ζητωκραύγασε και αποχώρισε

Στο σκοτάδι

 

Την αυγή

Η Υγεία αναζήτησε το Λόγο

Και η Θεραπεία τους Ιατρούς