Η λογιστική της περίθαλψης και οι νοσοκομειακές κλίνες

Το άρθο αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα << τα Χανιώτικα Νέα >> στις 16 Ιουνίου 2011.

Η σχέση της ελάττωσης των νοσοκομειακών κλινών είναι αντιστρόφως ανάλογη με την πρόληψη των ασθενειών και του θεσμού της κατ οίκον νοσηλείας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να ελαττωθούν οι νοσοκομειακές κλίνες προς λογιστικό όφελος του χρέους , πρέπει να βελτιωθεί το δημόσιο σύστημα πρόληψης των ασθενειών και να λειτουργήσει σύστημα κατ οίκον νοσηλείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αμφότερα τα συστήματα συνεχίζουν να υπολειτουργούν στη χώρα μας αναδεικνύοντας τη λογιστική χωρίς λογική και την ίδια στιγμή ανίκανη να θεραπεύσει το χρέος στην περίθαλψη.

Οι σοφοί των μεταρρυθμίσεων λειτουργούν ως κρατική αρχή που επιβάλλει όλο και περισσότερες ποινές στην στάθμευση ενώ δεν επιχειρεί εφαρμογή ολοκληρωμένης συγκοινωνιακής μελέτης.