Η Ιατρική Εταιρεία Χανίων σε διαδικασία εκλογής νέου Δ.Σ.

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα << τα Χανιώτικα Νέα >> στις 20 Ιανουαρίου 2003.

Ένας νέος κύκλος εκπαιδευτικής προσφοράς, επιστημονικής άμιλλας και ήθους  κλείνει αυτές τις ημέρες  για την Ιατρική Εταιρεία Χανίων.

Η Ιατρική Εταιρεία Χανίων η παλαιότερη και πλέον δραστήρια της Κρήτης, προκήρυξε εκλογές για το νέο Δ.Σ. την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2003 με δηλωμένη την αποχή του προέδρου της ιατρού Εμμανουήλ Παπαδάκη, δύο λαμπροί σε προσφορά πρόεδροι των τελευταίων 25 ετών. Ο Οδυσσέας Καλλιγάννης (7 θητείες) και ο Εμμανουήλ Παπαδάκης (5 θητείες) έκαναν γνωστή την εταιρεία μας πέραν των ορίων της Κρήτης και της Ελλάδας.

Ο Εμμανουήλ Παπαδάκης ανέλαβε την προεδρία μετά το θάνατο του πρώτου, του οργανωτικού, πρωτοπόρου, γρήγορου στη σκέψη και δράση ιατρού Οδυσσέα Καλλιγιάννη.

Ο Οδυσσέας Καλλιγιάννης έφυγε από τη ζωή αναπάντεχα νέος αλλά πλήρης εκπαιδευτικής ωριμότητας. Είχε πίστη στον πυρήνα που έμελλε να καθοδηγήσει τα επιστημονικά ιατρικά δρώμενα των Χανίων. Πυρήνα τον οποίο είχε αυτός επιλέξει με τις παραινέσεις του.

Ο Εμμανουήλ Παπαδάκης  ανέλαβε να συνεχίσει το δύσκολο έργο του προκατόχου του.

Η προεδρία του βασίστηκε κατεξοχήν στο συνολικά άριστα επίπεδο γνώσης της ιατρικής στη σοβαρότητά του, την επιλογή εκπαιδευτικών συνεδρίων και ημερίδων με επίκαιρα και ουσιώδη θέματα, ώστε η ανταπόκριση της ιατρικής κοινότητας να είναι εκ των προτέρων επιτυχής.

Η Ιατρική Εταιρεία Χανίων εξετέλεσε το καθήκον, που πρωτίστως είναι η συνεχής επιμόρφωση των ιατρών του νομού μας και ανήλθε στο υψηλώτατο σημείο προσφοράς οργανώνοντας Νορμαρχιακά, Παγκρήτια, Πανελλήνια και Παγκόσμιας εμβέλειας συνέδρια, χωρίς να εμπλακεί σε μικροσυμφέροντα και κομματικές διαπλοκές.

Η επιμονή, σοβαρή, μακροχρόνια και εξειδικευμένη δράση της τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών 2001, το οποίο φέρει έκτοτε την διάκριση. Τιμά δε τη μνήμη του Οδυσσέα Καλλιγιάννη με επιστημονικό βραβείο που φέρει το όνομά του στα Παγκρήτια ιατρικά συνέδρια.

Η προσωπικότητα του Εμμανουήλ Παπαδάκη θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και για ένα άλλο λόγο που δεν είναι συχνός στη χώρα μας. Αποσύρεται με τη θέληση του απο μια θέση τιμής σε πλήρη καταξίωση επιτυχάνοντας εκ τον προτέρων υστεροφημία, κερδίζοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα καθοδήγησης του νέου Δ.Σ που θα προκύψει.