Η Ιατρική Εταιρία Χανίων σε διαδικασία εκλογής νέου Δ.Σ.

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα << τα Χανιώτικα Νέα >> στις 17 Ιανουαρίου 2003.

Η έγκριτη εφημερίδα σας φιλοξένησε την άποψη μου για την δράση της Ιατρικής Εταιρείας Χανίων τα τελευταία 25 χρόνια στο φύλλο της 17/01/2003.

Σήμερα θα αναφερθώ στους προβληματισμούς μου για τη μέλλουσα δράση του Δ.Σ. που θα προκύψει στις αρχαιρεσίες στις 22ας Ιανουαρίου 2003, σε μια εποχή που η γνώση άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Ο νέος Ιπποκράτης θα είναι ο ιατρός της πληροφορικής θα έχει άμεση δυνατότητα στο DNA και δυνατότητα παρέμβασης στο ανθρώπινο κύτταρο.

Σήμερα στα μάτια όλων λάμπει η εξειδίκευση που όσο αυξάνει μειώνεται η προσέγγιση όλων στο ΟΛΟΝ, στο περίπλοκο και το ακραίο. Η εξειδίκευση και η γνώση των γονιδίων δεν συνεπάγεται επιτυχή θεραπευτική πράξη αν ο ιατρός δεν καταγράψει κλινική γνώση και εμπειρία στο γονίδιο του.

Η Ιατρική Εταιρία θα έχει ρόλο αυξημένης ευθύνης λόγο της ραγδαίας αλλαγής των εφαρμοσμένων επιστημών.

Καθήκον θα έχει να τις διηθεί και να τις μεταδίδει στα μέλη της, δίνοντας μάλιστα πιστοποιητικά δια βίου εκπαίδευσης που η πολιτεία ως φαίνεται αδυνατεί να δώσει.

Προσανατολισμοί δράσεις

Πρώτος: Συνεχής προσεκτική δόμηση των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων ώστε να αναδεικνύουν την κλινική εξέταση και την εμπειρία βασική παράμετρο διάγνωσης και θεραπευτικής. Κριτική εκτίμηση των μεγάλων πολυκεντρικών μελετών με ταυτόχρονη ανάδειξη της ατομικότητας του ασθενούς.

Δεύτερος: Δυναμικότερη ενημέρωση στους τομείς περιβάλλον και διατροφή, ώστε τα μέλη να παραμείνουν πρωτοπόροι στην εφαρμογή του υγειινού τρόπου ζωής. Η οικολογία αναδεικνύεται όλο και περισσότερο αναγκαία για τη διατήρηση της ζωής στο πλανήτη μας και κάθε διατάραξη ισορροπίας μετατρέπεται σε παράγοντα κινδύνου ασθενειών.

Τρίτος: Συμβουλευτική εμπλοκή σε ιατροκοινωνικά θέματα που θα στηρίζουν νέες θεραπευτικές μονάδες του νομού μας.

Τέταρτος: Ιδιαίτερη προσέγγιση της σύγχρονης ψυχικής παθολογίας, ανάλογη με τη βαρύτητα του έργου των ψυχιάτρων του νομού μας, στην προσπάθεια τους για ψυχική μεταρρύθμιση.

Πέμπτος και κορυφαίος: Να αναδεικνύει συνεχώς ότι η ψυχή είναι η επέκταση του σώματος, το σώμα είναι η επέκταση της ψυχής και η ψυχοσωματική υγεία η πεμπτουσία της υγείας.