Η αναδιάρθρωση στη περίθαλψη

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα << τα Χανιώτικα Νέα >> στις  14 Μαρτίου 2014.

Πρωτοβάθμιο δημόσιο σύστημα περίθαλψης είναι η εκτός νοσοκομείου παροχή υπηρεσίας στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους γήρατος η αναπηρίας και στους ανασφάλιστους άνεργους.

Η δομή του συστήματος προυποθέτει την εφαρμογή υγειονομικού χάρτη που θα προβλέπει την αναλογία του  υγειονομικού προσωπικού σε ατομικό και λειτουργικό επίπεδο σε σχέση με τις γενικές αλλά και ειδικές ανάγκες του γεωγραφικού χώρου που αναφέρεται.

Υγειονομικός χάρτης, ως είναι γνωστό, δεν εφαρμόστηκε ούτε στον ΕΟΠΥΥ αλλά και ούτε και στο ΠΕΔΥ. Όταν  όμως αναζητάς τις σωστές αυτές αναλογίες πρέπει πρώτα απ όλα να έχεις επιτυχή διαβούλευση με τους εργαζόμενους που θα το στελεχώσουν αλλά και με τους  χρήστες του συστήματος. Είναι η σωστή τακτική που θα σφραγίσει την επιτυχία  σήμερα και τη βελτίωση αύριο.

Όλα αυτά  δεν εφαρμόστηκαν από την ηγεσία του υπουργείου. Η απαξίωση τους, οδήγησε στο αντίθετο από αυτό που οι πολίτες προσδοκούσαν. Έτσι εφαρμόστηκε βίαια ο ΕΟΠΥΥ για να αντικατασταθεί εξ ίσου βίαια  από το ΠΕΔΥ.

Ηδη είναι γνωστο ότι το νέο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δικτύο Υγείας θα αδυνατεί να λειτουργεί με επάρκεια, ιδιαίτερα μάλιστα σε εικοστετράωρη βάση.

Μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προγραμματίζεται να καλυφθεί  ένα μέρος της ανεπάρκειας του, ιδιαίτερα υπό την πίεση των εκλογών που έρχονται.

Η προστασία όμως των ανέργων,των ανασφάλιστων και των  πτωχοποιημένων πρέπει να γίνει άμεσα κοινωνική προτεραιότητα που θα ενσωματώνει την ουσιαστική και δωρεά περίθαλψη.

Το κείμενο είναι η τοποθετηση μου στην ημερίδα του ιατρικού συλλόγου Χανιών στις 8/3/2013 με θέμα <<Η αναδιάρθρωση στην περίθαλψη>>.