Για μια ομοσπονδιακή Ε.Ε. της αλληλεγγύης

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα <<Τα Χανιώτικα Νέα>> στις 23 Μαϊου 2014.

Στις 2 Δεκεμβρίου του 2013 η Μεταρρύθμιση φιλοξένισε το άρθρο μου ΕΟΠΥΥ ο νεότερος. Σήμερα, τρεις μήνες μετά γεννήθηκε το ΠΕΔΥ, ο ΕΟΠΥΥ ο νεότερος. Ο ερχομός του συνοδεύεται από επιβολή χρηματικού ποσού στους χρήστες του, ανά ιατρική συνταγή ένα ευρώ και ιατρική επίσκεψη-εξέταση πέντε ευρώ, κάτι που αναφέρεται ως κοινωνική αλληλεγγύη προς τους ανασφάλιστους.

Βρισκόμαστε στο τέλος της προεκλογικής περιόδου του 2014 για την ανάδειξη των Ελλήνων ευρωβουλευτών που θα συμμετέχουν την επόμενη πενταετία στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Κατα την διάρκεια της προεκλογικής μου εκστρατείας αναφέρθηκα στο διαχωρισμό των ευρωπαϊκών κρατών σε βόρειους και νότιους, σε πλούσιους και φτωχούς, ισχυρούς και αδυνάτους, ως αποτέλεσμα των συντηρητικών οικούμενων πολιτικών της λιτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ελλάδα, οι οποίες διαμορφώνουν φυγόκεντρες τάσεις αντί για συγκλίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ζητούμενο όραμα της ενωμένης ομοσπονδιακής Ευρώπης της αλληλεγγύης, μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν η πολιτική που θα επικρατήσει στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στηρίζεται και στηρίζει τις δυνάμεις της εργασίας, του πολιτισμού και της πολιτικής οικολογίας.

Αλλάζοντας την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα με τις παραπάνω δυνάμεις τις προόδου, θα υποχωρήσουν οι εθνικιστικές οικονομικές πολιτικές και η ηγεμονία των ισχυρών επί των αδυνάτων.