Γιατί στηρίζουμε το ενιαίο ψηφοδέλτιο

Κείμενο προεκλογικής στήριξης του ενιαίου ψηφοδελτίου για τις εκλογές του Ι.Σ.Χ. 2011 (9 Ιουνίου 2011).

Το όραμα του ενιαίου ψηφοδελτίου (μια ιστορία που αρχίζει εδώ και τριάντα χρόνια) βαδίζει στην πραγματοποίηση του.

Η θέληση των συναδέλφων ιατρών για συμμετοχή στο ενιαίο πηγάζει από την πολιτικοποίηση τους, την εμπιστοσύνη στην αυτοτέλεια της προσωπικής τους δράσης, στη διαχείριση της καθημερινότητας χωρίς προστάτες και καθοδηγητές, την αγάπη προς το λειτούργημά τους και την διάθεσή τους να προστατεύσουν την αξιοπρέπεια του κλάδου τους. Σήμερα θεωρούμε ότι έχει γίνει η κυρίαρχη άποψη στο σύλλογο και τείνει να μετατραπεί σε απόλυτη, τιμώντας προκαταβολικά ως ισότιμη την κάθε διαφορετική άποψη.

Η διατήρηση αυτής της άποψης και δράσης θα εκπροσωπηθεί στο νέο διοικητικό συμβούλιο καθώς οι υποψήφιοι υπόσχονται ότι θα παραμείνουν πλησίον των αρχών που έχουν οι ίδιοι αποδεχτεί, ώστε ο σύλλογος να λειτουργήσει με αυτοτέλεια στις δύσκολες σημερινές συνθήκες.

Ελπίζουμε ότι το ενιαίο ψηφοδέλτιο θα κινητοποιήσει τους μέχρι τώρα συνειδητά αδρανείς συναδέλφους να επανέλθουν στα κοινά του κλάδου με προσδοκία την αναβάθμιση του συλλόγου.

Ομάδα πρωτοβουλίας στήριξης και δημιουργίας του ενιαίου ψηφοδελτίου.